'Laat OM niet meer standaard late abortus onderzoeken'

Justitie zou artsen die om medische redenen een late abortus uitvoeren niet standaard moeten onderzoeken, stelt ZonMw. Een abortus na 24 weken zwangerschap is in Nederland in principe niet toegestaan, maar in uitzonderlijke medische gevallen wel. Uit angst voor strafrechtelijke gevolgen vertellen artsen dit soms echter niet aan moeders die in een moeilijke situatie zitten, die daardoor uitwijken naar België. Dit melden de Volkskrant en ZonMw.

Artsen die bij uitzondering een abortus na 24 weken uitvoeren, zijn onderhevig aan een beoordelingscommissie die bekijkt of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt de zaak daarna standaard nog een keer. En dat is voor veel artsen een reden om geen late zwangerschapsafbreking uit te voeren, al zou het om de juiste redenen zijn. Volgens ZonMw hebben artsen een informatieplicht en zouden ze stellen hierover moeten informeren als zij in die positie zitten.

Terughoudendheid 

Als het aan ZonMw ligt, stopt het OM met de standaard onderzoeken hiernaar, zodat artsen minder terughoudend zijn. Als een arts volgens de beoordelingscommissie aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan, zou justitie zich er niet mee moeten bemoeien.

In België beoordeelt een commissie vooraf of een late abortus verantwoord is en op welke termijn dat nog ethisch is. Dat zou volgens kinderartsen en gynaecologen ook in Nederland een uitkomst zijn. ZonMw denkt echter dat dit niet haalbaar is vanwege de praktische en principiële bezwaren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky