Derde zorgmedewerkers vindt Prinsjesdag een ‘ver-van-hun-bed-show’

1 op de 3 medewerkers in zorg en welzijn vindt Prinsjesdag een ‘ver-van-hun-bed-show’. Slechts een derde verwacht dat de gevolgen van de kabinetsplannen voor hun (financiële) situatie duidelijk zijn. De rest is daar niet van overtuigd. Ruim een kwart verwacht zelfs dat het niet duidelijk is wat de plannen voor hun portemonnee en persoonlijke situatie betekenen. Terwijl zij daar juist interesse in hebben. Het kabinet moet volgens zorgprofessionals vooral investeren in een hoger salaris en in meer personeel. Want zij zien het personeelstekort als grootste probleem in de sector. Dat meldt PGGM&Co. 

Hoewel medewerkers het liefst door hun werkgever worden geïnformeerd over de plannen, verwachten zij niet dat hun werkgever dit doet. Daarnaast hebben medewerkers weinig vertrouwen dat de overheid de plannen ook echt uitvoert (rapportcijfer 3,9).

Medewerkers zijn het meest geïnteresseerd in wat de plannen voor hen persoonlijk betekenen, vooral in hun portemonnee. De helft is benieuwd wat de plannen voor het werk betekenen. Zo'n 62 procent vindt dan ook dat het kabinet vooral moet investeren in een hoger salaris. Maar ook investeren in meer personeel en in het verminderen van de regeldruk is veel genoemd. Medewerkers maken zich het meeste zorgen over het personeelstekort en de kwaliteit van de zorg, daarna volgt de hoge werkdruk. Het salaris lijkt dan van mindere zorg.

Kansen werkgevers

Werkgevers lijken een kans te laten liggen om hun medewerkers rond Prinsjesdag te informeren. Want medewerkers worden het liefst door de werkgever, per mail, geïnformeerd over de plannen. Ze vinden dit ook belangrijk (rapportcijfer 7,2), maar verwachten dat hun werkgever dit niet gaat doen (rapportcijfer 5,6).

Betrokkenheid

Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO: ‘Het is een belangrijk signaal dat medewerkers in zorg en welzijn Prinsjesdag zien als een ‘ver-van-hun-bed-show’. Dat een grote groep verwacht dat het na Prinsjesdag niet duidelijk is wat de kabinetsplannen voor hun portemonnee en persoonlijke situatie betekenen. Want zij geven tegelijkertijd aan wel degelijk interesse te hebben in wat de plannen voor hun situatie betekenen. Zij hebben daarnaast zorgen over de sector en zijn uitgesproken over investeringen die het kabinet kan doen. Hier gaat een grote betrokkenheid vanuit, die zo kenmerkend is voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Het is dan ook van belang dat zij straks wél weten wat de gevolgen van de kabinetsplannen voor hen zijn. Zodat ze hier ook iets mee kunnen.‘

Door: Nationale Zorggids