'Plannen kabinet voor acute zorg kunnen niet verder van de patiënt afstaan'

Minister Kuipers wil de spreiding van patiënten die acute zorg nodig hebben op nationaal niveau coördineren via een netwerk aan zorgcoördinatiecentra. Een plan dat niet alleen de huisarts compleet buitenspel zet, maar ook de zorg minder patiëntgericht maakt. Acute zorg moet dichtbij blijven als het kan, waarbij de huisarts de regie blijft houden en de focus ook ligt op de verdere behandeling van de patiënt. Dat meldt ANP Expert Support.

"In de plannen van Kuipers wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus van acute zorg", zegt Aad de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, DSW Zorgverzekeraar. "Laag- en middencomplexe acute zorg is namelijk niet levensbedreigend en moet én kan dichterbij huis geleverd worden. De huisarts en lokale zorgpartners zijn daarbij het meest geschikte schakelpunt voor vervolgzorg." Wanneer alle zorg vanuit een centraal landelijk punt gecoördineerd zou worden, zet je de huisarts buitenspel en worden de laagdrempelige verbanden tussen die lokale partijen doorgesneden.

Nationale aanpak bedreiging voor persoonlijke zorg

"En dat is nou juist waar het de plannen aan ontbreekt: een persoonlijke, patiëntgerichte aanpak. Minister Kuipers kan wel beweren dat een landelijke coördinatie de werkzaamheden van de huisarts ontlast, maar ik denk dat het alleen maar meer werk voor de huisarts oplevert om het juiste zorgpad voor de patiënt te bepalen. Een zorgcoördinatiecentrum heeft alleen meerwaarde als de huisarts de regie blijft houden en pas ondersteund wordt als de huisarts hier zelf behoefte aan heeft."

Door: Nationale Zorggids