'Een vitale zorgorganisatie vraagt om dienend leiderschap'

Een groeiend personeelsgebrek teistert de zorg, terwijl door vergrijzing de vraag stijgt. Een hardnekkig probleem, maar er zijn zorginstellingen die de tekorten op de arbeidsmarkt succesvol te lijf gaan, zo meldt het FD op 15 februari 2023. Zorginstellingen die namelijk 'anders' te werk gaan, boeken succes met onorthodoxe maatregelen en verminderen daardoor het aantal flex-medewerkers. Zo blijkt meer inspraak voor zorgpersoneel een gouden greep: het verloop daalt en zzp'ers zijn niet meer nodig. Dat meldt ANP Expert Support.

Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde professionals voor de zorg is dé opgave waarvoor veel bestuurders staan. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Leiderschap in de zorg vraagt daarom om het inzetten van radicale veranderingen én dienend leiderschap. Modern werkgeverschap is geen one size fits all . Het vraagt om visie, keuzes en luisteren. Echt luisteren.

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap is essentieel voor een vitale zorgorganisatie. Dat vraagt veel van bestuurders. Een mindshift , vanuit een overkoepelende visie. Besluitvorming moet gericht zijn op de werkvloer, want dáár gebeurt het. Plannen en strategieën niet langer maken dan één A4tje, want het gaat erom dat er verandering plaatsvindt. Medewerkers moeten zich uitgenodigd voelen om mee te denken en oplossingen te vinden. Alles moet gericht zijn op de werkvloer, want daar wordt bepaald of medewerkers tevreden zijn. Dat vraagt over je eigen schaduw heen stappen.

Door: Nationale Zorggids