Normal_attractive-young-nurse-holding-clipboard-with-coll-2022-01-18-23-49-55-utc-min__1___1_

Onderzoek door De Zorg Community laat zien dat 80 procent van de zorgmedewerkers het werk op deze manier niet volhoudt. De zorgzwaarte is te hoog en de bezetting te laag. Volgens Tommie Niessen is dit een zoveelste signaal dat het niet goed gaat met de zorg in Nederland. Dit meldt Coöperatie Tommie.

“In onze poll waarin ruim 5500 zorgmedewerkers hebben gereageerd, blijkt dat 80 procent het werk op deze manier niet meer volhoudt”, aldus Tommie Niessen van De Zorg Community. “Deze signalen liegen er niet om. Het valt op dat veel zorgmedewerkers aangeven op zoek te gaan naar een baan buiten de zorg als er geen verandering komt in de toekomst. Dit komt dan nog boven op de bestaande tekorten”, aldus een bezorgde Niessen. 

Platform voor zorgmedewerkers

De Zorg Community is op 12 mei gelanceerd om zorgmedewerkers middels de Tommie app (de social media app voor de Zorg) met elkaar te verbinden. In de eerste weken zijn er al duizenden zorgmedewerkers lid geworden van De Zorg Community. “We zijn dit gestart omdat we de mening van zorgmedewerkers een plek willen geven in het publieke debat, waardoor hun stem gehoord wordt. Al jaren wordt er gesproken over het belang van behoud van zorgmedewerkers, maar anno 2023 is nog steeds heel zichtbaar dat de werkdruk te hoog is.”, aldus Niessen. “Ook binnen onze community komt dit voortdurend als grootste zorg naar boven.”

Grote tekorten

Onlangs werd bekend dat er 63.200 openstaande vacatures zijn in de Zorg. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt de oplossing vooral gezocht in meer opleiden, minder administratie, digitalisering en het verbeteren van (regionale) samenwerking. Volgens Niessen blijken deze plannen niet van het papier af te komen. “Het is al jaren zichtbaar dat met de huidige bezetting de zorgvraag van de mensen die zorg nodig hebben, niet meer gegarandeerd is. Wanneer slaan vakbonden, brancheverenigingen en zorgorganisaties de handen écht ineen om zorgmedewerkers een gezonde werkplek te bieden? We staan op het punt om nog meer mensen te verliezen, in plaats van te winnen.”, aldus Niessen. 
 
Door: Nationale Zorggids