Risico’s voor veiligheid cliënten Zeker met Zorg

Thuiszorgaanbieder Zeker met Zorg heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zijn risico’s voor de veiligheid van cliënten, onder meer door een tekort aan zorgverleners. Ook kan de organisatie niet aantonen dat zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, daarvoor bevoegd zijn. Cliënten krijgen medicijnen niet op de juiste wijze toegediend. Dit meldt IGJ. 

De ernst van de tekortkomingen heeft de inspectie doen besluiten een aanwijzing op te leggen. Da tis een bestuursrechtelijke maatregel die een zorgaanbieder verplicht om verbetermaatregelen te nemen. Zeker met Zorg heeft hier 3 maanden – tot uiterlijk 10 april 2024 – de tijd voor.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky