Tilburgse huisarts kreeg onterecht boete voor voorschrijven hydroxychloroquine

Het ministerie van Volksgezondheid heeft onterecht een boete gegeven aan een huisarts uit Tilburg die zijn patiënten met corona ivermectine en hydroxychloroquine voorschreef. Volgens de bestuursrechter is Artikel 68 van de Geneesmiddelen wet zo onduidelijk dat onzeker is wanneer iemand deze overtreedt. In dit artikel gaat het over het voorschrijven van offlabel medicijnen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine. Dit meldt Medisch Contact. 

Tussen april en december 2021 schreef de huisarts 51 keer ivermectine voor en 16 keer hydroxychloroquine. Dit deed hij om corona te voorkomen of te behandelen. Het ministerie van Volksgezondheid beboette hem hiervoor: hij moest 6.375 euro betalen voor het overtreden van Artikel 68 van de Geneesmiddelenwet. De arts stelt echter dat enkele begrippen in dit artikel niet voldoende gedefinieerd zijn waardoor hij niet wist aan welke normen hij moest voldoen bij het voorschrijven van off label-medicatie.

Definitie beroepsgroep

Tegelijkertijd stelt de arts dat hij juíst aan een belangrijke voorwaarde heeft voldaan. Zo stelt Artikel 68 dat off label voorschrijven is toegestaan als de beroepsgroep daar protocollen of standaarden voor heeft opgesteld. Een groep artsen, waaronder de dokter in kwestie, heeft het ‘Protocol behandeling COVID-19’ ontwikkeld, ofwel het Zelfzorgcovidprotocol. De bestuursrechter is het op dit vlak met de huisarts eens. Volgens de Geneesmiddelenwet hoeven niet slechts de NHG, SWAB, FMS onder de beroepsgroep te vallen. Ook andere nationale of internationale organisaties kunnen worden gezien als de beroepsgroep.

Wettelijke basis voor strafbepalingen ontbrak

Tevens vindt de bestuursrechter dat er te veel onduidelijkheid was over de minimumeisen die werden gesteld aan het overleg met de apotheker, en dan vooral in welke hoedanigheid het overleg moest plaatsvinden en of er voor elk afzonderlijk recept overleg gevoerd moest worden. Volgens de rechter heeft de minister van Volksgezondheid tegen het lex-certa-beginsel gehandeld, dat stelt dat rechtsnormen en strafbepalingen helder moeten zijn. De IGJ heeft in maart 2021 dan wel bekendgemaakt dat er boetes konden volgen bij het voorschrijven van ivermectine en hydroxychloroquine, maar dat is in dit geval niet van belang. Een aankondiging is niet hetzelfde als een wettelijke basis

Lees ook: Boete voor voorschrijven Hydroxychloroquine en Ivermectine terecht

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky