Actieplan moet zorgen voor meer artsen buiten het ziekenhuis

Het tekort aan bedrijfsartsen, verslavingsartsen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde en verzekeringsartsen loopt al jaren op. Allemaal zorgberoepen buiten het ziekenhuis, die een belangrijk bijdrage leveren aan de volksgezondheid, zorg, arbeidsparticipatie, preventie én zorg thuis. Onlangs verschenen de Actieplannen Meer Extramurale Artsen, waarin acht problemen in het traject van geneeskundestudent tot specialist zijn vastgesteld. Dit meldt Arbo Portaal. 

De werkgroep die het plan opstelde signaleert acht problemen die ervoor zorgen dat studenten minder vaak voor een extramuraal beroep kiezen. Voor ieder probleem is een actieplan opgesteld. Zo komt het aanbieden van korte stages in extramurale vakgebieden aan bod, maar is er ook aandacht voor structurele financiering voor vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde en verbetering van het imago en het salaris van artsen die buiten het ziekenhuis werken.

Actieplan hard nodig

En dat is hard nodig, want mensen kunnen nu soms al geen huisarts vinden of staan door een tekort aan verzekeringsartsen op de wachtlijst bij het UWV. Om de ouderenzorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, zijn meer specialisten ouderengeneeskunde nodig. Als er nu niks verandert, lopen de extramurale tekorten alleen maar op.

De komende twee jaar worden de Actieplannen Meer Extramurale Artsen uitgevoerd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky