Handreiking inzet masterpsychologen in de zorg van het NIP gelanceerd

Masterpsychologen zijn divers inzetbaar, maar hebben nog geen postmasteropleiding gevolgd. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat werkgevers daar rekening mee houden. Daarom zijn goede werkbegeleiding, bij- en nascholing en de mogelijkheid tot supervisie of intervisie noodzakelijk. De nieuwe Handreiking inzet masterpsychologen in de zorg van het NIP helpt psychologen het gesprek hierover aan te gaan met hun werkgever. Dit meldt NIP. 

Om vakbekwaamheid op te bouwen is het als masterpsycholoog aan te raden om bij voorkeur een tweejarige postmasteropleiding, zoals de BIG-opleiding tot GZ-psycholoog, te volgen. Maar er is een tekort aan opleidingsplaatsen en vanwege de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn op dit moment veel masterpsychologen aan het werk die misschien minder ervaring hebben dan eigenlijk vereist is voor het werk dat zij doen.

Goede begeleiding

De NIP zegt al langer te zien dat een groep jonge psychologen het zwaar heeft in de ggz. “Het is belangrijk om deze, vaak masterpsychologen, goede begeleiding te bieden. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak”, aldus NIP-voorzitter Rudolf Ponds.

De 'Handreiking inzet masterpsychologen in de zorg' is hier aan te vragen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: NIP