Normal_download__1_

Wanneer een zorgverzekeraar tijdens een controle in een medisch patiëntendossier kijkt, moet de desbetreffende patiënt hiervan op de hoogte worden gebracht, zo vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het televisieprogramma De Monitor besteedde aandacht aan het onderwerp, zo meldt Trouw. 

Zorgverzekeraars kunnen om bepaalde redenen een kijkje nemen in patiëntendossiers. Een van deze redenen is bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van zorgverleners te onderzoeken, om zo fraude tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft gesproken over de gang van zaken wanneer een zorgverzekeraar inzage in het dossier wil. PvdA, CDA, PVV, SP en GroenLinks stellen allemaal dat zij willen dat de patiënt geïnformeerd wordt over de gang van zaken. Dus als een zorgverzekeraar hun dossiers inziet, moet de patiënten hiervan op de hoogte worden gebracht. Daarnaast stellen de partijen dat zij het verantwoord vinden dat een medewerker van de zorgverzekeraar dossiers inziet, maar alleen als er sprake is van gegronde redenen en als de regels nageleefd worden. GroenLinks vindt het niet verantwoord dat een zorgverzekeraar-medewerker de patiëntendossiers inziet. 
 
De SP stelde daarnaast dat zij wil dat de dossiers geanonimiseerd worden. Als dit zou gebeuren, hoeven de patiënten ook niet meer geïnformeerd te worden. 
 
© Nationale Zorggids