Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Het Zorginstituut Nederland vindt het onvoldoende duidelijk of een behandeling van huidkanker met de geneesmiddelen dabrafenib en trametinib kosteneffectiever is dan de standaardbehandeling met immunotherapie. Bij immunotherapie worden medicijnen gebruikt die de werking van het afweersysteem versterken, zodat dit systeem kankercellen gaat herkennen, vernietigen en opruimen.  Het Zorginstituut adviseert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg om de twee geneesmiddelen voor stadium III melanoom nog niet in het basispakket op te nemen. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Niet in basispakket

Dabrafenib in combinatie met trametinib kan bij dit type melanoom ingezet worden als zogenaamde adjuvante behandeling; dat wil zeggen als aanvulling en ondersteuning op een chirurgische behandeling om het risico op de terugkeer van de kanker te verkleinen.

Het Zorginstituut kan op basis van de beschikbare onderzoeken echter niet vaststellen of deze combinatietherapie kosteneffectief is. Op basis van de door de producent van de geneesmiddelen aangeleverde analyse kan geen betrouwbare inschatting gemaakt worden of de hoge vraagprijs van de behandeling opweegt tegen de baten. Daarbij hebben behandelend artsen aangegeven vooralsnog te willen gebruikmaken van immuuntherapie bij 90 tot 95 procent van de patiënten.

Met nieuwe gegevens betere afweging maken

De kosteneffectiviteitsanalyse die de fabrikant heeft aangeleverd is, ondanks het feit dat de fabrikant de mogelijkheid heeft gekregen dit te herstellen, van onvoldoende  kwaliteit. Het Zorginstituut nodigt de fabrikant daarom ook nadrukkelijk uit om op basis van nieuwe gegevens de (kosten-)effectiviteit beter te onderbouwen, waardoor er een goede afweging tussen kosten en baten kan worden gemaakt in dit stadium van de melanoombehandeling. 

Door: Nationale Zorggids