Eigen bijdrage voor medicijnen gaat omhoog in 2021

Volgend jaar kan de eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen opeens fors omhoog gaan. De maximale vergoedingen voor ruim beschikbare middelen, zoals producten tegen astma en hoge bloeddruk, kunnen hierdoor opeens duurder worden voor de patiënt. Het terugschroeven van de vergoedingen moet er voor zorgen dat er in 2022 ieder jaar 140 miljoen euro wordt bespaard vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit meldt Parool. 

Het GVS is voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken die nog niet vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar worden vergoed. Patiënten betalen dan een eigen bijdrage voor dit middel. Echter worden deze vergoedingen verlaagd om kosten te besparen. Voor sommige middelen kan het gaan om een paar tientjes per jaar, in andere gevallen kunnen de eigen kosten met honderden euro’s omhoog gaan.

Verlagen vergoedingen moet fabrikant prijs laten verlagen

Vergoedingen voor deze medicijnen zijn gebaseerd op prijzen en marktsituatie van 1998. Het kabinet oordeelt daarom dat de middelen die toen net nieuw waren en een vergoeding kregen, nu veel goedkoper te verkrijgen zijn. Ook zijn de patenten van bepaalde middelen inmiddels verlopen. Hierom wil het kabinet de vergoedingen verlagen. De hoop van het kabinet is ook dat medicijnenfabrikanten hun medicijnen tegen een lagere prijs gaan aanbieder, zodat dit onder het nieuwe plafond voor de vergoedingen zal vallen.

Goedkoper alternatief voor patiënten

Patiënten die een medicijn gebruiken waarvoor ze volgend jaar (meer) moeten gaan bijbetalen, kunnen altijd aanspraak maken op een goedkoper alternatief. Zo kunnen ze zelf toch actief helpen om extra kosten te voorkomen. Nadeel hiervan is wel dat alternatieve middelen dan wel dezelfde werkzame stof en dosering hebben, maar toch andere bijwerkingen kunnen geven. Niet alle patiënten zijn daarom tevreden met een goedkoper alternatief.

‘Patiënt mag niet de dupe worden’

“We willen de medicijnprijzen ook op langere termijn betaalbaar houden”, aldus minister Bruins van Medische Zorg. “Ik ben ervan overtuigd dat de herberekening een drukkend effect heeft op de tarieven van fabrikanten. De Patiëntenfederatie wil echter niet dat patiënten straks de dupe worden van het beleid van het kabinet. “Want dat gebeurt er als de fabrikanten de prijs niet gaan drukken.”

Door: Nationale Zorggids