Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Zorgbureau Alera Zorg uit Hengelo moet, als het aan drie zorgverzekeraars ligt, een miljoen euro terugbetalen voor uitgekeerde indicaties en declaraties. Het zorgbureau dat vorig jaar failliet ging, heeft mogelijk grootschalige fraude gepleegd, al wil zorgverzekeraar Menzis het geen fraude noemen. Dit meldt Tubantia. 

De zorg van Alera Zorg zou niet aan de eisen hebben voldaan. Bovendien kwamen de declaraties en indicaties niet overeen met de geleverde zorg. De 1,3 miljoen euro omzet van het bedrijf in 2019, zou uit de Zorgverzekeringswet zijn gekomen. Het  faillissement zou veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Directeur Hans Bos zegt dat zijn met name allochtone cliënten ten tijde van corona geen ongecontracteerde zorg meer wilden ontvangen, maar voor de zorg van hun kinderen (mantelzorg) kozen. “Betalingsverplichtingen aan ons werden niet meer nagekomen.”

Faillissement al langer aanstaande

Volgens curator Philippe Schol ligt er een hele andere reden ten grondslag aan het faillissement. Hij stelt juist dat verzekeraars al voor de coronacrisis zagen dat de wijkverpleging van Alera Zorg niet voldeed aan de eisen voor goede zorg. Bovendien zouden personeelsleden al in september iets hebben gehoord over een mogelijk faillissement, terwijl deze pas half december werd aangevraagd. In het jaarverslag 2019 is ook te lezen dat de coronacrisis naar verwachting geen gevaar zou vormen voor de continuiteit van het bedrijf.

Daarom wil Schol van Alera weten waarom deze jaarrekening is ondertekend, als er toch een faillissement aanstaande was.

Door: Nationale Zorggids