‘Zorgverzekeraars hebben wel heel stevige rol in concept Integraal Zorgakkoord’

Zorgverzekeraars hebben een stevige en dominante rol gekregen in de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord. Dat vinden de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Zij noemen dat een verkeerde beweging die geen recht doet aan alle zorgprofessionals. Dit meldt Skipr. 

Huisartsen waarschuwen de minister dat er eerst verbeteringen nodig zijn voordat de huisartsen meegaan in het zorgakkoord. Nu is er in het akkoord een dominante rol weggelegd voor de verzekeraars, via bijvoorbeeld hun inkoopbeleid, de beoordeling van passende zorg en bij de rol van toekenning van middelen voor grote transities. Volgens de LHV en VPH moet juist de rol van de professional voorop staan, want die kan – samen met de patiënt – beoordelen wat passende zorg is “en wat in dat opzicht goed is om te doen of juist laten”.

Meer administratiedruk

De zorgverleners merken ook op dat er veel aandacht is voor verplichten, verantwoorden en onderbouwen, wat alleen maar leidt tot meer administratiedruk en verantwoordingslast.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky