GGZ Rivierduinen gaat over op Horizontaal Toezicht

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op locatie Rijnveste in Leiden heeft GGZ Rivierduinen vandaag de ‘Horizontaal Toezicht’-vlag ontvangen. Deze vlag symboliseert de overstap naar een nieuwe verantwoordingswijze voor registratie en declaratie van consulten en verblijfsdagen. Daarnaast betekent de vlag dat GGZ Rivierduinen transparant is over haar interne processen en dat processen met betrekking tot risicobeheersing op orde zijn. Henk Gerla en Jarne Hammer waren namen Zorg en Zekerheid aanwezig bij dit moment, meldt Zorg en Zekerheid.

Om zover te komen is de afgelopen jaren intensief gewerkt met Zorg en Zekerheid. Samen zijn processen en risico’s in kaart gebracht: waar nodig zijn processen anders vormgegeven. Door de samenwerking met de zorgverzekeraars binnen Horizontaal Toezicht worden controles en verrassingen achteraf vervangen door inzicht in kwaliteit van registratie vooraf. Zo kunnen ze sneller reageren en fouten voorkomen.

Gerla: “Zorg en Zekerheid stimuleert horizontaal toezicht en daarmee het vooraf met elkaar in gesprek gaan over mogelijke risico’s in de registratieprocessen. Eerder gingen het LUMC en Alrijne al over op Horizontaal Toezicht. Mooi dat GGZ Rivierduinen, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de regio, nu ook deze stap maakt. Door het aangaan van de dialoog en transparant zijn naar elkaar werken we aan wederzijds vertrouwen. Dat is uiteindelijk ook in het belang van patiënten die eerder inzicht krijgen in de gemaakte zorgkosten.”

Door: Nationale Zorggids