VGZ en CZ positief over transformatieplan IZA ziekenhuis Tilburg

Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis via een snelle toets van zorgverzekeraars VGZ en CZ een positieve beoordeling ontvangen voor een transformatieplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). ETZ krijgt hiervoor nu de middelen om de plannen voor de Polikliniek van de Toekomst en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken. Dit meldt VGZ. 

Zorgverzekeraars hebben transformatiegelden beschikbaar waar zorgorganisaties aanspraak op kunnen doen. Hiervoor dienen ze een aanvraag in als ze initiatieven hebben die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. Het belangrijkste criterium is dat het hierbij gaat om ‘impactvolle transformaties’.

Doel van de IZA-aanvraag van het ETZ is om de al lopende samenwerking op het gebied van digitalisering van zorg te continueren, uit te breiden en te versnellen. Dit volgens de uitgangspunten van het IZA: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Polikliniek van de Toekomst

Op basis van de bevolkingsprognose Midden-Brabant wordt een grote toename van het aantal polikliniek bezoeken verwacht. Echter, door het tekort aan zorgprofessionals kan de stijgende zorgvraag niet worden beantwoord. Om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden is grootschalige inzet op digitalisering en hybride zorgverlening essentieel.

Met het programma Digitale Transformatie zet het ETZ in op het optimaliseren van zorgprocessen, ondersteund door slimme digitale oplossingen. Zo kunnen patiënten online afspraken plannen en wordt een zelfmeetplein ingericht, waar patiënten zelf hun bloeddruk en hartslag kunnen meten ter voorbereiding op een polibezoek. 

Digitale Zorgpaden

Ook zet het ETZ fors in op de ontwikkeling van digitale zorgpaden. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke zorg in het ziekenhuis thuishoort, en welke zorg digitaal geboden kan worden. Bijvoorbeeld door digitale triage, pre procedurele screening en het digitaal voorlichten van patiënten. 

Regie

De IZA aanvraag richt zich op een impactvolle digitale transformatie van de zorg. Door de voorgestelde versnelling verwacht het ziekenhuis minder vierkante meters en minder verpleegbedden nodig te hebben, ondanks het stijgen van de zorgvraag. Ook voorziet de aanvraag in een afname van het aantal bezoeken aan de poliklinieken. Bij alle veranderingen staat behoud van kwaliteit van zorg voorop, met acceptabele wachttijden.

Door: Nationale Zorggids