Normal_pijnstillers__opioiden
Het ministerie van VWS wil na de zomer afspraken maken met zorgverzekeraars om het preferentiebeleid te verbeteren. Dit schreef demissionair minister Kuipers in een Kamerbrief over het geneesmiddelentekort. Dit meldt Skipr.
Volgens apotheker KNMP zal het tekort aan geneesmiddelen naar een recordhoogte stijgen. Kuipers pleit bij de Tweede Kamer om urgente stappen te zetten om het geneesmiddelentekort op te lossen of te voorkomen.

Inkoopbeleid

Kuipers benadrukt in zijn brief de “onbedoelde en ongewenste effecten” van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars op het geneesmiddelen aanbod. Volgens de minister herkennen zorgverzekeraars ook niet het feit dat het huidige inkoopbeleid onbedoeld effect heeft op het aanbod en het tekort juist kan stimuleren.

Maatregelen

Naast het veranderen van het inkoopbeleid, wil VWS ook het probleem van andere kanten benaderen. Zo willen zij de productie weer centreren in Europa, de distributievergoedingen van groothandels en de bestaande kaders van apotheekbereidingen aanpassen.
 
Kuipers wil ook de negatieve gevolgen van de toekomstige tekorten beperken. “Hierbij denk ik aan het beperken van (administratieve) lasten voor apothekers en meer ruimte creëren voor goede farmaceutische zorg bij bijvoorbeeld wisselen van medicatie of het op een andere manier opvangen van een tekort”, schrijft de minister.
 
Deze zomer vindt er overleg plaats tussen het ministerie van VWS en de KNMP, koepels van zorgverzekeraars, leveranciers en groothandels, en de IGJ om mogelijke oplossingen te bedenken en in te zetten. “Mocht blijken dat het partijen – tegen de verwachting in – niet lukt om tot een stevig en gedragen plan te komen, dan beraad ik mij over mijn opties”, eindigt Kuipers.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch