Zorgkantoren hoeven inkoopbeleid gehandicaptenzorg niet aan te passen

De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat zorgkantoren hun inkoopbeleid voor de gehandicaptenzorg niet hoeven aan te passen. Dit betekent dat ze hun tarieven niet hoeven te verhogen voor zorgaanbieders. Wel tikt de rechter Menzis op de vingers. Het zorgkantoor van de verzekeraar mag een specifiek onderdeel van haar inkoopbeleid niet opnemen in haar inkoopbeleid en zorgaanbieders moeten gedurende looptijd van de inkoopprocedure bezwaar kunnen maken tegen het richttariefpercentage voor het jaar erop. Dit melden Skipr en Zorgverzekeraars Nederland.

Volgens de rechtbank hebben verzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Salland en Zorg en Zekerheid de op hen rustende verplichtingen niet evident geschonden. Er is voldoende onderbouwing van de tariefsystematiek en bijbehorende onderdelen en ook hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat hun tarieven reëel zijn.

Vpt-tarief

Het zorgkantoor van Menzis moet daarentegen wel twee aanpassingen doen. Naast het bezwaar maken, moet het zorgkantoor de betaling voor ZZP VG3, VG4 en LG2 aanpassen. Voor patiënten in de gehandicaptenzorg met deze profielen heeft Menzis een maximum aantal verblijfsdagen ingesteld. Komt iemand boven dat maximum uit, dan vergoedt het enkel het vpt-tarief aan de zorgaanbieder. Het vpt-tarief is bedoeld voor zorg aan huis. De bedoeling is om zorg thuis te stimuleren, maar de rechter wil dat Menzis deze werkwijze afschaft.

Onverteerbaar

VGN die samen met zorgaanbieders het kort geding aanspande, blijft in gesprek met zorgkantoren om tot een betere oplossing te komen. “We voelen ons hoe dan ook zeer gemotiveerd om ons punt te blijven maken. Menigeen zal zich achter de oren krabben bij een model dat reële tarieven moet opleveren, terwijl de zorgkantoren zelf hebben becijferd dat 40 procent van de sector bij die tarieven onder water komt te staan. Dat is voor ons onverteerbaar.”

De zorgkantoren laten weten de zorgen van aanbieders te begrijpen, maar zich in de uitspraak van de rechter te herkennen. Ze benadrukken het belang van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky