Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Tijdens het Zorgvisie congres Passende Zorg liet Zorginstituut Nederland weten dat zij het nieuwe kabinet gaan ondersteunen bij het aanpassen van het huidige zorgstelsel. Op deze manier moet er ruimte gecreëerd worden voor passende zorg. Dit meldt Skipr.

De organisatie is momenteel bezig om het verzekerde pakket passend te maken voor klanten. Zo wordt er in het pakketagenda gekeken naar verschillende thema’s zoals palliatieve zorg thuis. Dit betekent dat het basispakket mogelijk veel kan gaan veranderen. 
 
Voorzitter raad van bestuur van het Zorginstituut Sjaak Wijma vertelt dat deze veranderingen het zorgsysteem drastisch kan omgooien. “Als we met de beweging naar passende zorg niet de juiste kant op gaan, kunnen we wel in een situatie komen dat de financiën meer dwingend worden. Dan zou je naar een hard pakketbeheer moeten gaan: inderdaad zeggen dat er iets uitgaat. Dat willen we eigenlijk niet.”

Aanbod

Bij het passend maken van de zorg wil het Zorginstituut zoveel mogelijke verschillende initiatieven ondersteunen en beschikbaar maken, zodat er een breed aanbod is voor cliënten. Echter is project nog te idealistisch en wordt het regelmatig tegengehouden door de opzet van het huidige zorgstelsel. Het grootste obstakel is het financieren en vergoeden van bepaalde behandelingen, waarbij een operatie wel wordt vergoed, maar therapie niet.
 
Terwijl de NZa pleit voor veranderingen in het zorgstelsel via de Kamerverkiezingen, gelooft Wijma dat een bredere aanpak in een ondersteunende functie meer impact zal hebben. “Je moet mij niet vragen of het hele zorgstelsel op de schop moet. Naar de kabinetsformatie toe gaan we wel adviseren dat een aantal veranderingen wel nodig is. Dingen die haaks staan op passende zorg, daar moet een volgend kabinet echt iets aan doen”, aldus de voorman van Zorginstituut Nederland.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch