Verzekerden Zilveren Kruis 9 weken sneller geholpen met zorgbemiddeling

Zilveren Kruis heeft afgelopen jaar 1,1 miljoen wachtdagen bespaard voor haar verzekerden. Via zorgbemiddeling helpt de verzekeraar haar klanten die op de wachtlijst staan met het vinden van alternatieven. Verzekerden vragen vooral om bemiddeling voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit meldt Zilveren Kruis. 

In 80 procent van de gevallen lukte het Zilveren Kruis om de wachttijd met gemiddeld 9 weken te verkorten. In de meeste gevallen vragen verzekerden om kortere wachttijden in de ziekenhuiszorg. Momenteel hebben vooral de afdelingen oogheelkunde, chirurgie, radiologie, orthopedie en neurologie wachttijden en kloppen verzekerden die deze vormen van zorg nodig hebben daarvoor aan bij Zilveren Kruis. In 40 procent van de gevallen gaat een verzekerde naar een zelfstandig behandelcentrum in plaats van een regulier ziekenhuis. De overige 60 procent kan sneller een plekje vinden in een ziekenhuis.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky