Vergoeding hersteloperatie na borstreconstructie vereist geen borstfoto’s meer

Borstkankerpatiënten die een hersteloperatie na een borstreconstructie nodig hebben, hoeven geen borstfoto’s meer op te sturen naar hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) past het machtigingsbeleid aan, waardoor verzekerden per direct geen foto’s meer hoeven te delen om hun aanvraag goedgekeurd te krijgen. Desondanks hebben verzekeraars voor veel andere gevallen nog steeds foto’s nodig om te bepalen of patiënten een operatie vergoed krijgen. Dit melden NU.nl en NOS. 

Vrouwen die na borstkanker en een amputatie een borstreconstructie hebben gehad, krijgen deze ingreep vergoed. Vervolgoperaties die nodig zijn als gevolg van bijvoorbeeld pijn, contourafwijkingen of deuken, worden niet standaard vergoed. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Zij mogen verzekerden sinds 1 januari 2023 niet meer rechtstreeks benaderen voor borstfoto’s, maar blijken dit volgens NOS toch te doen. Ook zouden ze niet zorgvuldig omgaan met foto’s en krijgen vrouwen pas na het indienen van een klacht hun operatie vergoed.

'Vertrouwen geschaad'

Vrouwen ervaarden het opsturen van foto’s als zeer pijnlijk en ze ervoeren schaamte. Stuurden ze de foto’s op, dan raakten verzekeraars ze soms kwijt. Het machtigingsbeleid hieromtrent is nu dus aangepast, maar wel moeten patiënten voor hun hersteloperatie nog een aanvraag voor vergoeding indienen. ZN benadrukt dat deze aanvraag hoe dan ook goedkeuring krijgt. “We betreuren het dat de aanvragen voor een borstreconstructie bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties hebben geleid en daarmee het vertrouwen hebben geschaad”, zegt voorzitter Petra van Holst van ZN. Overigens gaat het hierbij enkel om reconstructies die helemaal opnieuw moeten. Bij kleinere ingrepen zoals het oplossen van deuken zijn plastisch chirurgen belast met het opsturen van borstfoto’s naar de verzekeraar.

Ethisch vraagstuk

Demissionair minister Pia Dijkstra voor Medische Zorg laat weten het zeer verwerpelijk te vinden dat patiënten borstfoto’s moeten opsturen. Ook gaat het volgens haar om een ethisch vraagstuk. “Het hele wezen van vrouwen wordt aangetast.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky