ZN: 'Huidige maatregelen tegen wachttijden gespecialiseerde ggz niet genoeg'

De huidige maatregelen die het kabinet neemt tegen de wachttijden in de gespecialiseerde ggz zijn niet toereikend, schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. Als het aan de overkoepelende organisatie voor zorgverzekeraars ligt, zet de Kamer zich in voor stevigere maatregelen die de gespecialiseerde ggz toegankelijker maken. Dit meldt ZN.

Zorgverzekeraars Nederland roept op tot vijf maatregelen. Om de wachttijden goed te kunnen terugdringen, hebben verzekeraars allereerst betrouwbare, actuele informatie nodig over wachttijden en wachtlijsten in de ggz. Zo kunnen verzekeraars hun verzekerden ook beter helpen met het vinden van een ggz-instelling met een kortere wachttijd.

DSM

Als het aan ZN ligt, blokkeert de Tweede Kamer het plan om vanaf 2025 de DSM-hoofdgroepdiagnosee-informatie uit de zorgnota te halen. Er is namelijk nog helemaal geen alternatief voor gevonden. Ook is de informatie over de wachttijden en de aanspraak ggz hierop gebaseerd. Schrappen kan dus tot problemen met de zorgplicht en rechtmatigheid van de ggz kunnen leiden, waarschuwen de zorgverzekeraars.

Aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde ggz

Maatregel drie gaat over onderzoek naar de enorme groei van doorverwijzen naar de ggz. Dit onderzoek moet zich vooral richten op de gevolgen voor de wachttijden voor ggz-specialismen. Daarnaast moet vastgelegd worden wat gemeenten op zijn minst moeten leveren als sociale basis voor hun inwoners. Zogenoemde postcode-zorg zou voorkomen moeten worden en gemeenten moet de zekerheid krijgen dat zij genoeg geld krijgen voor hun welzijn- en zorgtaken.

Verkennend gesprek

ZN pleit ook voor een betaaltitel voor het verkennend gesprek, zonder eigen risico. Zorginstituut Nederland heeft eind vorige week laten weten dat dit gratis voorgesprek voor de ggz vanaf 2025 vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky