Maatregelen moeten ernstige misstanden bij zorgboerderijen voorkomen

Demissionair minister Conny Helder voor Langdurige Zorg komt met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er geen ernstige misstanden meer kunnen plaatsvinden bij pgb-wooninitiatieven, zoals zorgboerderijen. Dit doet zij naar aanleiding van de ernstige vernedering en mishandeling van cliënten op zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. De nieuwe maatregelen zorgen voor meer zicht op de pgb-initiatieven, bijvoorbeeld met een transparantieregister. Ook laat Helder onderzoeken wat zorgkantoren nodig hebben om pgb’s af te wijzen of er extra voorwaarden aan te stellen. Dit meldt Skipr. 

Pgb-houders zetten hun persoonsgebonden budget soms geclusterd in omdat wooninitiatieven hierom vragen. Het zorgkantoor heeft zo wel een relatie met de zorggebruikers, maar niet met het wooninitiatief. Op wooninitiatieven met contract met zorgkantoren is een veel beter beeld. Bij Aurora Borealis in Wedde was er geen zicht op wat daar plaatsvond, waardoor bewoners mishandeld en vernederd konden worden door de eigenaren.

Wooninitiatieven uitsluiten

Helder en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) gaan onderzoeken welke eisen zorgkantoren kunnen stellen aan eigen regie van pgb-houders binnen wooninitiatieven en wat hiervoor nodig is in de wet- en regelgeving. Ook gaan ze uitzoeken welke investeringen er nodig zijn om de kennis en vaardigheden van medewerkers  van zorgkantoren hierop aan te laten sluiten. Het is voor zorgkantoren juridisch lastig om wooninitiatieven onderbouwd af te wijzen, ook als zij vinden dat een zorgboerderij bijvoorbeeld geen verantwoorde of doelmatige zorg levert. Hoe zorgkantoren de mogelijkheden tot contractering van wooninitiatieven per 2026 kunnen verbeteren, zoeken zij zelf uit. Het idee is om het contracteringsproces ook beter te laten aansluiten bij kleinschalige zorgaanbieders.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky