Normal_dialyse

Op donderdag 12 maart is het World Kidney Day en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor chronisch nierfalen. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort organiseert op deze dag een informatiemarkt over dialyse. De informatiemarkt is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op dialyse, bijvoorbeeld door een verminderde nierfunctie. De markt is te bezoeken op 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur op de afdeling Dialyse (B4) in het Meander Medisch Centrum. 

Het leven van mensen met nierproblemen verandert ingrijpend als zij gedialyseerd moeten worden. Hun eigen nieren kunnen het bloed onvoldoende zuiveren, waardoor afvalstoffen in het bloed blijven. Op de informatiemarkt kunnen patiënten en hun naasten kennismaken met de verschillende vormen van dialyse. Zo is er informatie over hemodialyse, buikdialyse en thuisdialyse, een dialysevorm waarbij patiënten zelf thuis hun hemodialyse kunnen doen. Er is volop gelegenheid om in gesprek te gaan met de nefrologen (nierspecialisten), dialyseverpleegkundigen, dialysepatiënten, maatschappelijk werkers en diëtisten.

Ook de Nierstichting Nederland, de Amersfoortse nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. en Gezonde Nieren zijn aanwezig. Bezoekers voor de dialyse-markt kunnen zich aanmelden via i.moraal@meandermc.nl of telefonisch via 033 – 850 5050 (vraag naar mevrouw I. Moraal of M. Swager, maatschappelijk werkers).

© Nationale Zorggids