Logo_logo_mee_nl

Vandaag lanceert MEE NL een website waarop alle informatie te vinden is die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz). De website is ook toegankelijk is voor mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking. Dit meldt MEE NL.

Cliëntondersteuners van MEE ervaren in hun dagelijkse praktijk dat zorgvragers, die een beroep willen doen op de Wlz, de regels en procedures daarvoor, veel te ingewikkeld vinden. Hierdoor zoeken ze lang naar de juiste instantie en de best passende zorg. En krijgen ze niet altijd de zorg en ondersteuning, die het beste bij hun persoonlijkheid en situatie past.

Er bestaan al websites met informatie over Wlz, maar de teksten daarvan zijn meestal te moeilijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en laaggeletterden. Bovendien is de gezochte informatie vaak versnipperd. Op www.meeroverwlz.nl staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal. Voor mensen die informatie liever van papier lezen, heeft MEE NL boekjes ontwikkeld met dezelfde informatie als op de website. Deze zijn bij iedere MEE-organisatie verkrijgbaar. Ook kan iedereen met een Wlz-indicatie gratis bij MEE terecht voor meer informatie en ondersteuning.

De cliëntondersteuner van MEE helpt mensen met een beperking en chronisch zieken bij het maken van keuzes en het oplossen van vraagstukken bij de zorgvraag. Via de Wlz kan onder andere verblijf in een zorginstelling en hulpmiddelen aangevraagd worden. Al eerder bleek dat de administratie en aanvraag hiervan voor een deel van de mensen erg ingewikkeld is.

Door: Redactie Nationale Zorggids