Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Niet alleen voor de  twaalfduizend doven in Nederland is gebarentaal nuttig. Ook anderhalf miljoen slechthorenden en zelfs de horenden in Nederland zouden baat hebben bij de beheersing van een (beperkte) vorm van gebarentaal. Hoogleraar Onno Crasborn pleit er in zijn oratie op 12 oktober aan de Radboud Universiteit voor dat heel Nederland gebarentaal zou moeten leren. Dit meldt de Radboud Universiteit.

Crasborn geeft de komende weken zelf het goede voorbeeld. Via de site www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl kunnen scholen zich opgeven voor een les gebarentaal in de klas voor leerlingen van 7 tot 14. "We wilden dit op de dag van mijn oratie op één school in Nijmegen doen, maar inmiddels hebben we al ruim 30 klassen in heel Nederland die meedoen", aldus Crasborn. Scholen kunnen zich nog steeds aanmelden via de site.

TWAALFDUIZEND DOVEN

Slechts een kleine groep van zo’n twaalfduizend dove mensen, en familie en professionals om hen heen beheersen op dit moment de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De afgelopen twintig jaar is veel nieuwe kennis over deze taal verzameld, maar de taal zelf is niet wezenlijk gegroeid. Crasborn pleit nu voor een veel breder gebruik van de taal. "Het is wel een project voor de lange termijn, tien jaar, want er komt veel bewustwording bij kijken, maar ik denk dat het leren van gebarentaal  voor iedereen nuttig kan zijn."

OOK VOOR SLECHTHORENDEN EN HORENDEN

Denk alleen al aan de anderhalf miljoen slechthorenden, waaronder veel ouderen, die er baat bij zouden hebben. "Voor hen kan het gebruik van ook maar een beetje gebarentaal de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren, het gebruik van gebaren door henzelf en hun omgeving kan het verschil maken tussen wel en niet meer naar feestjes willen gaan." Rumoerige omstandigheden zijn namelijk vervelend voor iemand die niet goed hoort, maar geen probleem voor mensen die gebarentaal gebruiken. Crasborn: "Als we allemaal wat visueler zouden communiceren zou hun leven al een stuk gemakkelijker worden. Denk bijvoorbeeld aan kleine inhoudswoorden als 'koffie', 'thee', 'Ga je mee?'"

OVER TAALGRENZEN HEEN

De volledige beheersing van gebarentaal leidt bovendien tot een belangrijke meerwaarde: het maakt communicatie over taalgrenzen heen makkelijker. Niet omdat gebarentaal universeel zou zijn, want dat is een mythe. Maar wel omdat goede beheersing van gebarentaal tot communicatievaardigheden leidt die creativiteit in de communicatie met zich meebrengt. Gebarentaal, met andere woorden, is meer dan een taal: het is ook een manier om een boodschap zo te verpakken dat die ook voor buitenstaanders begrijpelijk kan zijn.

Rond zijn oratie richt Crasborn ook de 'Stichting Groots Gebaar' op, die zich moet gaan richten op breed gebruik van gebarentaal in het onderwijs en de zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids