Normal_rolstoel_beperking_handicap

Alle voorstellen van vakbond FNV voor een recht op werk en sociaal ontwikkelbedrijven zijn opgenomen in het plan dat CDA en SP presenteren bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vakbond heeft al doorgerekend wat het allemaal gaat kosten, laat FNV weten. 

De twee politieke partijen willen dat het Centraal Planbureau (CPB) uitzoekt hoeveel extra geld er nodig is om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Dat vindt de FNV een goed plan, maar zegt ook dat de vakbond dit al heeft laten doen. “Ze kunnen hiervoor de cijfers en onze zeer bruikbare suggesties gebruiken uit ons rapport ‘Het sociaal ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten’. Er staat dus niets in de weg om snel aan de slag te kunnen met het voorstel”, aldus Kitty Jong, FNV-vicevoorzitter.

#rechtopwerk

De plannen van Tweede Kamerleden Jasper van Dijk van de SP en René Peters van CDA moeten leiden tot een wetgeving die mensen met een arbeidsbeperking beschermt en hen helpt om zich verder te ontwikkelen. De FNV is blij dat grote delen van de vakbondscampagne #rechtopwerk terug te vinden is in dit plan. Volgens Jong is hun voortel gebaseerd op talloze signalen die de FNV al jaren krijgt vanuit haar achterban.

Door: Nationale Zorgids