FNV gelooft niet meer in Banenafspraak

Vakbond FNV is kritisch over de Banenafspraak die tot begin 2026 minstens 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moet hebben opgeleverd. Uit het nieuwste jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar voren dat de doelstellingen voor 2022 niet werden gehaald. Voor FNV is dat het bewijs dat de afspraken tussen werkgevers, de overheid en vakbonden uit 2013 niet goed werken bij het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk, staat in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

"Ik geloof er niet meer in dat de Banenafspraak zoals die er nu is de nood gaat lenigen", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een toelichting. Volgens haar zijn er zeker tienduizenden mensen in Nederland die een beperking hebben en daardoor zonder werk zitten. Zij zitten volgens Jongs woorden "gevangen in de bijstand" met het bijbehorende regime en bijbehorende sancties. Dit terwijl een VN-verdrag voor de rechten voor mensen met een handicap voorschrijft dat mensen met een beperking de mogelijkheid moeten hebben om zelf te kunnen werken.

Begeleiding naar en tijdens werk

Jong zegt dat het vooral gaat om de mensen die niet in aanmerking komen voor een volledig beschutte werkplek bij de gemeente, maar wel aanzienlijke ondersteuning nodig hebben om aan de slag te kunnen. In de brandbrief voorafgaand aan het Verantwoordingsdebat op woensdag schrijft FNV dat "de maat vol" is. De vakbond pleit voor een aanpak waarbij mensen met een arbeidsbeperking het recht krijgen op "begeleiding naar en tijdens werk". Jong oppert ook dat de infrastructuur van sociale werkplaatsen terug zou kunnen komen. De wetgeving achter die werkplaatsen voor mensen met een beperking verdween in 2015 en ging op in de Participatiewet.

Door: ANP