Normal_rss_entry-282079

Uitkeringsinstantie UWV heeft zeker 175 mensen gedupeerd omdat er fouten werden gemaakt met de beoordeling of ze arbeidsongeschikt zijn. De slachtoffers, die zich bij een speciaal hiervoor opgericht meldpunt kenbaar hebben gemaakt, zullen worden gecompenseerd. Mogelijk zijn er nog meer gedupeerden.

De zaak heeft betrekking op een groep mensen die tussen 2006 en 2010 een WIA-uitkering hadden voor gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Die groep raakte vervolgens om onduidelijke redenen buiten beeld waardoor ze lang in onzekerheid verkeerden over de definitieve beoordeling van hun arbeidsgeschiktheid.

In 2018 besloot de uitkeringsinstantie deze ongeveer 2100 mensen opnieuw te keuren. Dat gebeurde door verplegend personeel en niet door artsen zoals vereist is. Daarbij werd gestuurd op het duurzaam en volledig arbeidsongeschikt verklaren van de gekeurden. Toen er over die werkwijze ophef ontstond, besloot het UWV de herkeuringen opnieuw te doen. Nu werd dat wel volgens de regels gedaan en raakte ongeveer 30 procent van de mensen de uitkering gedeeltelijk of volledig kwijt.

Grote gevolgen

Dit had voor hen grote gevolgen. Op aandringen van de Centrale Cliëntenraad opende de uitkeringsinstantie daarom eind vorig jaar het meldpunt. "We zijn echt geschrokken van de verhalen die we te horen krijgen", zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden. "De impact op de levens van deze mensen is groot. Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt."

Een speciaal team moet nu maatwerk bieden voor een passende oplossing. Dat kan volgens het UWV gaan om "financiële ondersteuning en herstel van de uitkering, maar ook om andere vormen van hulp". "We voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen", aldus Van Weelden.

Financiële of psychische problemen

Omdat ieder geval individueel wordt beoordeeld, kan het UWV over de bedragen die zijn gemoeid met eventuele compensaties nog niets zeggen. Naast financiële vergoedingen is het ook mogelijk dat de uitkering van gedupeerden bijvoorbeeld wordt hersteld of ze worden begeleid naar nieuw werk, laat een woordvoerder weten.

"Ik betreur dat mensen door onzorgvuldig handelen van de overheid in een onzekere situatie of zelfs financiële of psychische problemen terecht zijn gekomen", schrijft demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat het kabinet naar aanleiding van het kritische onderzoeksrapport over de toeslagenaffaire al maatregelen in gang heeft gezet om te voorkomen dat burgers nog eens op deze manier klem komen te zitten.

Door: ANP