Mensen met visuele beperking kunnen bij UWV terecht voor hulpmiddelen

Mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen vanaf 1 januari 2024 bij het UWV terecht voor hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zodat zij volwaardig kunnen meedoen op de werkvloer. Gemeenten bieden deze hulp nu, maar missen vaak de specialistische kennis. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het is voor mensen met een visuele beperking lastig om betaald werk te vinden. Ruim 66 procent van de blinde of slechtziende mensen heeft op dit moment geen betaald werk. Door taken van de gemeente over te hevelen naar het UWV, is de verwachting dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert.

Brailleleesregel

De uitkeringsinstantie heeft de specialistische kennis in huis om de noodzakelijke technische voorzieningen te verstrekken voor mensen met een visuele beperking. Dit gaat bijvoorbeeld om brailleleesregels, voorleeshulpen of aanpassingen in de software. Ook kan het UWV een vervoersvoorziening naar de werkplek regelen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky