Normal_national-cancer-institute-fi3zhlxwryw-unsplash

Mensen met het downsyndroom die thuis wonen krijgen vanaf 3 december 2021 verspreid over enkele weken via de huisarts een uitnodiging voor de boostervaccinatie. In de brief staat een apart telefoonnummer om een afspraak te maken bij een GGD-vaccinatielocatie. Mensen met het downsyndroom die in een zorginstelling wonen krijgen sinds 24 november een boostervaccinatie aangeboden in de zorginstelling. Dit meldt het RIVM. 

Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat volwassenen met het downsyndroom ondanks vaccinatie een sterk verhoogd risico hebben op ernstige ziekte door Covid-19. Dit risico is vergelijkbaar met het risico voor mensen van 60 jaar en ouder. Daarom krijgen zij versneld een boostervaccinatie aangeboden.

Niet-mobiel

Mensen die niet-mobiel zijn, om psychische of fysieke redenen, krijgen vanaf 1 december bericht van hun huisarts. Zij zullen – na instemming - door hun huisarts worden aangemeld bij de GGD. De GGD maakt vervolgens een afspraak om de boostervaccinatie aan huis te geven. Dit geldt ook voor mensen met het downsyndroom die niet in staat zijn om naar de vaccinatielocatie te komen.

Door: Nationale Zorggids