Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Het is crisis op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. De schatting is dat er in 2030 ongeveer 100.000 handen aan het bed tekort zijn. Dit geldt in het bijzonder ook voor de gehandicaptenzorg. Deze kampt met een slecht imago, stelt de beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk. Het nieuwe kabinet moet daarom niet alleen insteken op de instroom, maar ook op het behoud van mensen. Terecht, zegt Matthijs Heijstek van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), want zorgaanbieders vervreemden medewerkers door zich steeds meer als bedrijven te gaan gedragen. Dit meldt ANP Expert Support. 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben steeds meer de mogelijkheid gekregen om individueel zorg af te nemen en werden daardoor minder afhankelijk van grote instellingen. “Een onbedoeld negatief gevolg was dat zorgaanbieders zich steeds meer als bedrijven gingen manifesteren”, zegt Heijstek. “Bewoners van zorginstellingen werden ‘cliënten’ en er kwamen managers, zorgproducten en inkoopovereenkomsten. Dat leidde tot steeds meer vergader- en beeldschermtijd voor begeleiders. Tijd die ze niet kunnen besteden aan de mensen voor wie ze moesten zorgen.”

Mensenlievende benadering

“Liefdevolle aandacht en betrokkenheid zijn de basis van zorg. Annelies van Heijst, hoogleraar zorgethiek, introduceerde het begrip ‘menslievende zorg’. Een andere hoogleraar, Petri Embregts, zegt dat het benaderen van de zorg als een product waar mensen met een verstandelijke beperking keuzes in kunnen maken, voorbijgaat aan wat juist typerend is voor de mens met een verstandelijke beperking, namelijk dat zelf kiezen en beslissen niet gemakkelijk is voor hen. Beide hoogleraren pleiten dan ook voor een menslievende benadering. Werkers in de zorg werken daar omdat ze zich verbonden voelen door de mensen aan wie ze zorg verlenen”, aldus Heijstek.

Afhankelijkheidsrelatie

De relatie tussen begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking is volgens de orthopedagoog-generalist een afhankelijkheidsrelatie. Juist vanwege deze afhankelijkheid is het zo belangrijk dat ouders hun kind kunnen toevertrouwen aan liefdevolle begeleiders die tijd en aandacht hebben voor hun kind en niet worden opgeslokt door de computer en de vergadertafel, besluit hij.

Door: Nationale Zorggids