Toezicht op Wmo-taken levert juist geld op

Gemeenten maken kosten bij het toezicht op de uitvoering van Wmo-taken, maar het brengt ook geld in het laatje. Vermoedelijk is de opbrengst zelfs hoger dan de kosten. Dat meldt Binnenlands Bestuur. 

In een onderzoek dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaatsvond, kwam naar voren dat gemeentelijk toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) loont. Dit toezicht leidt er aan de ene kant toe dat verkeerd besteed geld teruggevorderd wordt. Aan de andere kant wordt geld door toezicht juist wel goed besteed.

Preventief

Als zorgaanbieders weten dat de gemeente toezicht houdt, zullen zij minder snel met het geld sjoemelen. Op deze manier krijgen de inwoners de zorg die ze nodig hebben.

Investering

Er is echter wel investering voor nodig. Naar verwachting bedragen de kosten tussen de 0,5 en de 1,25  procent van de Wmo-uitgaven.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong