Praktische handreiking gemeenten voor toereikende pgb-tarieven

Gemeenten die de nieuwe tarieven voor het persoonsgebonden budget (pgb) willen vaststellen, kunnen hiervoor gebruikmaken van de door Per Saldo ontwikkelde handreiking ‘toereikende pgb-tarieven’ voor de Jeugdwet en de Wmo. Volgens de belangenvereniging is er veel variatie in de manier waarop gemeenten deze tarieven bepalen en soms zijn deze niet toereikend. Daarom is de handreiking in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het leven geroepen. Dit meldt Per Saldo.

Alleen met toereikende tarieven kunnen budgethouders kwalitatief goede zorg en ondersteuning inkopen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij gemeenten. Zij moeten pgb-tarieven vaststellen die budgethouders kunnen inzetten voor goede zorg. Het huidige probleem is echter dat de variaties waarop gemeenten de tarieven vaststellen leiden tot grote verschillen in de hoogte van tarieven. In 2022 zijn er daarom door de Tweede Kamer moties ingediend, die door demissionair zorgminister Conny Helder zijn overgenomen. Het resultaat is de handreiking ‘toereikende pgb-tarieven’.

Uniforme werkwijze met toereikende tarieven

In de handreiking staat hoe gemeenten de tarieven kunnen opbouwen en hoe ze daarin rekening kunnen houden met bepaalde kostencomponenten en marktwerking. Als alle gemeenten deze handreiking gebruiken, ontstaat een uniforme werkwijze bij het vaststellen van de pgb-tarieven. Gemeenten stellen hierdoor marktconforme tarieven op die toereikend zijn.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky