De infectiepreventie in de gehandicaptenzorg moet beter

Het tegengaan van infectieziekten in de gehandicaptenzorg staat nog in de kinderschoenen. De zorgaanbieders weten dat het belangrijk is, maar schieten in de dagelijkse praktijk tekort. Veel moet nog beter: de persoonlijke hygiëne van de zorgverleners, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het schoonmaken en desinfecteren. Het management moet ook beleid ontwikkelen en sturen op de uitvoering. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Dat staat in een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie bezocht afgelopen najaar 10 grote instellingen in de gehandicaptenzorg. Op de locaties krijgen bewoners 24-uurszorg, ook lichamelijke verzorging, in een kleine setting. Daar delen ze gemeenschappelijke ruimtes als de woonkamer, de keuken en vaak ook het sanitair.

Na corona

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor maatregelen tegen corona, ook in de gehandicaptenzorg. De inspectie had verwacht dat er daardoor nu breder aandacht zou zijn voor infectiepreventie in het algemeen. Maar dat valt tegen. De meeste zorgaanbieders staan nog maar aan het begin van het voorkomen van infectieziekten en de verspreiding daarvan.

Voorbeelden

  • Zorgverleners houden zich lang niet altijd aan bekende regels voor persoonlijke hygiëne. Zo dragen zij vaak ringen, armbanden, horloges en kleding met lange mouwen.
  • Zorgverleners en andere medewerkers gebruiken veel handschoenen, maar niet op de goede manier. Ze raken te veel verschillende dingen aan; daardoor kunnen micro-organismen juist verspreid worden. Minder handschoenen gebruiken en vaker handenwassen is veel beter.
  • De ruimtes in de zorginstellingen zien er op het oog meestal wel schoon uit. Maar vaak gaat het schoonmaken en desinfecteren toch lang niet goed genoeg.
  • Bij 6 zorgaanbieders was het bewaren van medicijnen niet in orde: niet achter slot, over datum of zonder vermelding van de datum van opening.

Aanbevelingen

De inspectie verwacht dat alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg - maar ook in de rest van de zorg - de infectiepreventie op orde brengen. Verbeteringen zijn snel door te voeren. Het management moet voor goede infectiepreventie de juiste randvoorwaarden op orde hebben en er op sturen. Ook scholing en controles zijn belangrijk. Zorgverleners moeten elkaar in de dagelijkse praktijk scherp houden.

Door: Nationale Zorggids