Normal_pexels-kampus-production-6248968__1_

Veel hoger opgeleide jongeren met een beperking staan op de arbeidsmarkt nog vaak aan de zijlijn. Dit is een groot verlies van arbeidspotentie. Welke knelpunten ervaren zij bij het zoeken van een stage of baan? Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Solgu werken samen aan een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers. Dit meldt ECIO.

Tijdens de bijeenkomst op 25 mei a.s. gaan ze met de jongeren, bestuurders en politici hierover in gesprek. Met als doel dat de knelpunten op landelijk niveau worden gehoord zodat er nu echt een brug geslagen wordt tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid.    

Panelgesprek

Met een panelgesprek bespreken ze deze knelpunten met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, Guusje ter Horst (bestuurlijk aanjager VN verdrag handicap), Aad van der Gaag (commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’: een initiatief van VNO-NCW) en Jeroen Gelevert (Managing Director Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling Berenschot).
 
Ook ervaringsdeskundige jongeren en medewerkers van hogescholen en werkgevers, die zich inspannen voor een betere overgang van onderwijs naar werk, delen hun ervaringen en visie.

Onbenut potentieel

Jongeren met een beperking die hebben gestudeerd aan de hogeschool of universiteit vallen vaak buiten bestaande regelingen, zoals het doelgroepenregister en/of de SROI-doelgroep. Deze jongeren worden niet gezien, verdwijnen uit systemen en wonen veelal nog thuis. Gesteld wordt dat zij het minimumloon kunnen verdienen omdat ze hoog zijn opgeleid. Hierdoor blijft hoogwaardig arbeidspotentieel onbenut.

Implementatie hogescholen

Het organiseren van een goede overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking is wel degelijk mogelijk. Met de trajecten van hogeschool Fontys en hogeschool Rotterdam krijgen de studenten met een extra ondersteuningsbehoefte de begeleiding die zij nodig hebben om hun talenten te ontplooien. Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers geïnspireerd met deze goede praktijkvoorbeelden van hogescholen en werkgevers.

Actie ondernemen

Nergens in Europa is het verschil in de kans op arbeidsparticipatie met en zonder beperking zo groot als in Nederland en in Hongarije. Hoe kan dit? Strikt genomen houdt de verantwoordelijkheid vanuit het onderwijs op na het behalen van het diploma. De verantwoordelijkheid van gemeenten start pas wanneer een uitkering wordt aangevraagd. Is er misschien sprake van een ‘systeem-weeffout’ waardoor deze studenten tussen wal en schip vallen? Een gezamenlijke aanpak is nodig.
 
Door: Nationale Zorggids