‘Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo had nooit afgeschaft moeten worden’

Sinds 2020  betalen mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen een abonnementstarief. Voor die tijd gold er een inkomensafhankelijke bijdrage en het plan is om deze per 1 januari 2026 te herinvoeren. Volgens Erik Boersma van Wolters Kluwer Schulink had de inkomensafhankelijk bijdrage nog afgeschaft moeten worden, gezien de verwachte nadelige gevolgen. De verbeteringen die voor 2026 doorgevoerd worden, hadden destijds ook kunnen plaatsvinden. Dit meldt Wolters Kluwer Schulink.

Het wetsvoorstel om het abonnementstarief voor de Wmo af te schaffen, is ter consultatie gelegd. Vanaf 1 januari 2026 zouden alle gemeenten weer een inkomensafhankelijke bijdrage moeten kunnen vragen voor Wmo-voorzieningen. Dit betekent dat het systeem van vóór 2020 weer terugkomt, met enkel verbeteringen. Doel is om minder mensen gebruik te laten maken van de Wmo, want het abonnementstarief trok een veel grotere groep aanvragers dan verwacht. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky