Aantal organisaties in de gehandicaptenzorg dat verlies draait is verdubbeld

Door de oplopende personeelskosten voor tijdelijke medewerkers staat de gehandicaptenzorg onder financiële druk. Organisaties gaven vorig jaar bijna de helft meer uit aan personeel niet in loondienst (PNIL). De totale personeelskosten besloegen zelfs bijna driekwart van de totale lasten in de sector. Het aantal gehandicapteninstelling dat in 2022 verlies draaide is ruim verdubbeld naar 28 procent. Dit meldt Intrakoop.

De financiële resultaten van de 131 onderzochte organisaties in de gehandicaptenzorg daalden van 229 miljoen euro in 2021 naar 78 miljoen euro in 2022. Waar er in 2021 nog 17 organisaties in de rode cijfers stonden, waren dat er vorig jaar 34. Hoewel de totale omzet toenam naar 11,1 miljard, namen ook de totale bedrijfslasten sterk toe naar 10,6 miljard euro. Hierdoor verslechterde het resultaat voor de sector. De bedrijfslasten stegen met name doordat de instellingen veel extern personeel moesten inhuren.

Solide vermogenspositie

Desondanks noemt Intrakoop de vermogenspositie voor de gehandicaptenzorg solide. “Wel is waakzaamheid geboden, zeker met het oog op aangekondigde tariefkortingen, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de investeringsopgaven in vastgoed. Wat betreft de beschikbaarheid en bekostiging van personeel, de belangrijke pijler onder deze zorg, is sprake van een ernstige ontwikkeling”, aldus directeur-bestuurder Ruud Plu van Intrakoop.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky