Volop kansen voor verbeteringen in het Wmo-toezicht

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er genoeg kansen voor verbeteringen in het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning.  De inspectie ziet vooral verbeterkansen op het gebied van regionale samenwerking, de rol van de toezichthouder, transparantie over gemaakte keuzes en het versterken van proactief toezicht. Dit meldt de IGJ.

Het Wmo-toezicht moet beter, dat is allang duidelijk, zegt de inspectie. Hiervoor is inmiddels een nieuw beleidskader opgesteld, in samenwerking met het veld. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil dit kader omzetten in een wetswijziging en stimuleringsprogramma.

Samenwerken

Gemeenten zijn het afgelopen jaar iets meer gaan samenwerken, maar als het aan de IGJ ligt doen ze dat nog meer. Niet alleen omdat het leerzaam en kansrijker is, maar ook omdat het leuker is dan het alleen te moeten doen. Inmiddels heeft het merendeel van de gemeenten het onafhankelijk functioneren van een Wmo-toezichthouder vastgelegd. Gemeenten die dit nog niet hebben gedaan, worden geadviseerd dit ook te doen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky