Bronzen certificaat van keurmerk Milieuthermometer Zorg voor ’s Heeren Loo

Gehandicapteninstelling ’s Heeren Loo heeft het bronzen certificaat van het keurmerk Milieuthermometer Zorg ontvangen. Alle zestien regio’s, inclusief de twee relatief nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderburg, zijn gecertificeerd. ’s Heeren Loo voldoet hiermee aan de bronzen milieueisen onder meer op het gebied van groenbeheer, vervoer, vastgoed, voeding, afval, energie, water, bodem en lucht. Dit meldt de zorgorganisatie. 

Voor de 450 hectare aan woonzorgparken heeft ’s Heeren Loo de groenvisie ‘Natuur voor jou’ vastgesteld, waarin aandacht is voor groene behandeling, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook werkt de gehandicaptenorganisatie met het concept Ecostraten en zijn er bijna negenduizend afvalscheidingsbakken geplaatst op de woonzorgparken. ’s Heeren Loo is druk bezig met het plaatsen van honderden zonnepanelen en gebouwen zijn binnen een graadje minder warm.

Doe Groen & Blijf Fit kalender

Veel van de dagbestedingswerkzaamheden door cliënten vinden plaats bij de afvalverwerking en het groenbeheer. En iedere maand is er op de locaties aandacht voor een duurzaamheidsonderwerp in combinatie met gezondheid dankzij de ‘Doe Groen & Blijft Fit kalender’. Cliënten leren hoe zij duurzaamheid in hun leven kunnen opnemen.

Het doel van ’s Heeren Loo is om in 2025 het zilveren certificaat te behalen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky