Hoger beroep tegen zorgkantoren pakt voordelig uit voor gehandicaptenzorg

Een hoger beroep tegen de tariefpercentages in de gehandicaptenzorg, heeft geleid tot een succesvol resultaat voor de sector. De gehandicaptenzorg krijgt gelijk: zorgkantoren van CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid en Salland Zorgkantoor moeten hun tariefpercentages opnieuw berekenen van het gerechtshof in Den Haag. Begin oktober 2023 oordeelde een rechter nog anders. Het hoger beroep was aangespannen door 54 zorgaanbieders. Dit melden Skipr en Telegraaf.

In oktober 2023 kregen de zorgaanbieders nog grotendeels ongelijk. Ze stapten naar het gerechtshof en krijgen nu toch gelijk, waarmee het vonnis over het richttariefpercentage wordt vernietigd. Zij moeten het tarief opnieuw berekenen: dit moet uitmonden in een neutraal of positief resultaat voor aanbieders die goed zijn voor 75 procent van de totale brancheomzet. Hiermee moeten zorgkantoren hun tarieven baseren op een representatief deel van de aanbieders in de gehandicaptenzorg.

Transparante berekeningen

Zorgkantoren moeten ook transparanter zijn over de totstandkoming van hun berekeningen. Zij moeten dus een tariefsystematiek gebruiken die vooraf bekend is bij de zorgaanbieders, maar ook inzichtelijk en controleerbaar is.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky