Sociaal ontwikkelbedrijven krijgen 1 miljard euro voor versterking

De komende jaren krijgen sociaal ontwikkelbedrijven, waar mensen met een arbeidsbeperking werken, extra geld erbij. Het gaat om bijna 600 miljoen euro voor de periode van 2025 tot 2034, zo heeft het demissionaire kabinet in de voorjaarsnota geregeld. Samen met het geld dat eerder al was toegezegd, gaat er in totaal ongeveer 1 miljard euro naar deze bedrijven.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) had in december een pakket maatregelen klaar om gemeenten te helpen de ontwikkelbedrijven te versterken. Dat is nodig omdat de bedrijven er meer taken bij hebben gekregen. Zo moeten ze niet alleen mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, maar ook meer mensen begeleiden naar werk bij reguliere werkgevers. De bedrijfsvoering moet daarom worden aangepast. Het extra geld en de structurele basisfinanciering daarna moet de sociaal ontwikkelingsbedrijven meer stabiliteit geven voor de langere termijn.

Talenten benutten

"Werk is voor mensen een ontzettend belangrijk deel van hun leven. Het vergroot het sociale netwerk, versterkt het gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat je je talenten kan benutten. Sociaal ontwikkelbedrijven bieden dit werk aan mensen die op eigen kracht moeilijk een plek kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Zij zorgen ervoor dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Daarom is het ook zo van belang dat we de komende jaren extra investeren in deze bedrijven", meldt Schouten.

Door: ANP