Lunet en CZ Zorgkantoor ondertekenen intentieverklaring voor duurzame Wlz

Om de zorg vanuit de Wlz ook in de toekomst te kunnen bieden, hebben gehandicapteninstelling Lunet en CZ Zorgkantoor een intentieverklaring ondertekend. De komende vijf jaar gaan de organisaties intensief samenwerken om de Verstandelijk Gehandicapten (VG)-sector in de regio Zuidoost-Brabant toegankelijk, betaalbaar, duurzaam en van goede kwaliteit te houden. Dit meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

De gehandicaptenzorg staat onder grote druk door de stijgende zorgkosten, complexere zorgvragen en krappe arbeidsmarkt. Zorgorganisatie Lunet wil duurzame zorg kunnen bieden in Zuidoost-Brabant en werkt daarvoor op regionaal niveau samen.

Wlz anders organiseren

Met CZ Zorgkantoor gaat Lunet de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) anders organiseren zodat het duurzaam, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Ook moet de zorg passend worden en blijven bij de toenemende complexe zorgvragen. De organisaties gaan inhoud geven aan het scheiden van wonen en zorg, zodat cliënten die het kunnen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Is er toch meer zorg en ondersteuning in de eigen thuisomgeving nodig, wil Lunet hierin van waarde kunnen zijn.

Signaal

Manager Caro Verlaan van Zorgkantoor CZ zegt dat zorgaanbieders normaal voor maximaal 3 jaar gecontracteerd worden, maar dat de 5-jarige intentieverklaring een duidelijk signaal is dat ook CZ samen met betrokken partijen in de regio duurzaam de uitdagingen van de toekomst wil aangaan. “Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky