Geen verbod op private equity in de zorg door Helder

Zorgminister Conny Helder gaat private investeerders (private equity) niet verbieden. Zo'n verbod kan de continuïteit en toegankelijkheid van zorg in gevaar brengen, schrijft de demissionaire minister aan de Tweede Kamer. Ook maakt een dergelijk verbod inbreuk op het Europese vrije verkeer van kapitaal.

 

"De noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke maatregel vraagt een stevige onderbouwing om juridisch houdbaar te zijn", schrijft Helder. Ze ziet daartoe nu onvoldoende aanknopingspunten. Er kunnen minder ingrijpende maatregelen worden genomen om mogelijke risico's te verlagen, zegt de minister.

De Tweede Kamer maakt zich al lang grote zorgen over de opkomst van private investeerders, die volgens de Kamer vooral zo veel mogelijk winst willen maken. Patiënten worden daar de dupe van, vindt de Kamer.

Voorbeelden

Als voorbeeld halen Kamerleden vaak de commerciële huisartsenketen Co-Med aan. De afgelopen maanden regende het klachten van onder meer patiënten over de slechte bereikbaarheid ervan. Grote financiële problemen brachten Co-Med aan het randje van een faillissement, maar daar kon de keten deze week op het laatste moment aan ontkomen.

De verschillende oproepen van de Kamer om een verbod op private investeerders in te stellen, legt Helder naast zich neer. "Tegelijk voel ik zeker mee met de risico's in de balans tussen een te groot financieel belang voor de zorgaanbieder en de publieke belangen van de zorg."

Bestaande regelgeving aanscherpen

Helder wil bestaande regelgeving, waarbij wordt gelet op het waarborgen van publieke belangen, aanscherpen. Dat wil ze onder meer doen via de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz), die nu voor advies bij de Raad van State ligt. Daarin wordt een norm voor integere bedrijfsvoering vastgelegd. In het wetsvoorstel wordt daarnaast de winstuitkering in de zorg en jeugdhulp aan banden gelegd, waarbij onder meer wordt gecontroleerd op de rechtmatigheid van declaraties.

Door: ANP