Autismevereniging NVA: ‘Risico’s ABA-therapie niet langer te negeren’

Applied Behavior Analysis (ABA) is een therapie ontwikkeld in de Verenigde Staten die ‘autistisch gedrag’ moet aanpassen. De therapie ligt al langer onder vuur, maar nu er een nieuw rapport over is gepubliceerd, raadt de Nederlandse Vereniging voor Autisme de behandeling af. Het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LVBSO) gaat nog een stapje verder en pleit voor een verbod. Het risico op negatieve effecten is volgens de organisaties te groot. Dit meldt NOS.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek naar ABA-behandelingen in Nederland. Bij het LBVSO kwamen namelijk bijna 1.500 klachten hierover binnen. Volgens de onderzoekers is er geen kwaliteitscontrole op opleidingen tot ABA-behandelaar. Maar ook is het nog maar de vraag hoe behandelingen worden gecontroleerd door toezichthouders.

Slechter zelfbeeld en zelfvertrouwen

Uit het onderzoek onder mensen met autisme blijkt ook dat ruim 40 procent geen positieve ervaringen had met ABA. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen leden eronder en ook moesten de kinderen hun ‘autistisch gedrag’ leren te verbergen. Ruim 30 procent bleek zelfs een verhoogd risico op PTSS (posttraumatische stressstoornis) te hebben door ABA. Daarom pleit de LBVSO nogmaals voor een verbod op de therapie.
Volgens de NVA wordt ABA nu door scholen, jeugdzorg of soms gemeenten opgedrongen of zelfs verplicht. “Dat zou verboden moeten worden. Als behandeling voor kinderen en jongeren met autisme raden wij ABA af.”

‘ABA is net een hondentraining’

Oprichter Elijah Delsink van het LBVSO zegt dat patiënten die ABA ondergaan gedwongen worden om hun eigen zelf en eigen zijn te onderdrukken. “Ze nemen eten, de mogelijkheid om naar de wc te gaan en comfortitems zoals dekens of knuffels weg.” Zijn behandelaars van mening dat een patiënt het goed doet, dan krijgen ze dit als ‘beloning’ weer terug. Volgens Delsink is ABA-therapie gebaseerd op hondentraining. ABA moet autismekenmerken als vermijden van oogcontact afleren en praktische  vaardigheden aanleren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky