NZG Werken in de gehandicaptenzorg

Voor een actueel overzicht van vacatures in de gehandicaptenzorg in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor gehandicaptenzorg.

Collectieve arbeidsovereenkomst Gehandicaptenzorg 
Voor mensen die werken in de gehandicaptenzorg geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Wat verdient een medewerker in de gehandicaptenzorg?
In de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit de gehandicaptenzorg staat uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de cao.

Welke functies zijn er in de gehandicaptenzorg?
Er zijn verschillende beroepen binnen de gehandicaptenzorg en veel beroepen die in meer of mindere mate verbonden zijn met de gehandicaptenzorg. Voorbeelden zijn woonbegeleider, activiteitenbegeleider, verpleegkundige, fysiotherapeut en logopedist. Welke opleiding vereist is, is afhankelijk van het beroep. 

Welke opleidingen zijn er voor beroepen in de gehandicaptenzorg?
Wie in de gehandicaptenzorg wil werken heeft een opleiding nodig in de richting Zorg & Welzijn. Dit kan zowel op middelbaar en hoger beroepsonderwijs als op universitair niveau. Het mbo leidt op verschillende niveaus op tot begeleider in de maatschappelijke zorg, zoals persoonlijk begeleider of jobcoach. Het hbo biedt opleidingen in uiteenlopende richtingen zoals sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, verzorging, verpleegkunde, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en psychologie. De hbo-opleiding Management in de zorg leidt op tot zorgmanager of teamleider. Wie arts wil worden in de gehandicaptenzorg moet de universitaire opleiding Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) volgen. Ook met de universitaire studie Pedagogische Wetenschappen zijn functies in de gehandicaptenzorg mogelijk, zoals orthopedagoog. 
 
© Nationale Zorggids