Normal_bed_slapen

Nederlandse onderzoekers van Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nijmegen en PsyQ, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag, ontdekten dat er een opvallend verband is te leggen tussen licht, slaap en adhd, zo valt te lezen in twee recente wetenschappelijke publicaties. Zij publiceerden een studie waaruit blijkt dat adhd een oorzaak of juist een gevolg kan zijn van een verstoord slaap-waak ritme. Dit nieuwe inzicht kan van groot belang zijn bij de behandeling van adhd. Dit meldt Brainclinics.

SLAAP BELANGRIJK VOOR CONCENTRATIE EN SCHOOLPRESTATIES

Drie van de vier volwassenen en kinderen met adhd vallen moeilijk in slaap. Deze slaap-waak stoornis heeft grote gevolgen voor gezondheid, concentratie en dagelijks functioneren: als je langer wakker ligt ontwaak je de volgende dag minder fris, de vermoeidheid neemt toe, en school- of werkprestaties verminderen.

SLAAPPROBLEEM ALS OORZAAK EN GEVOLG VAN ADHD

De functionele en neuro-anatomische overlap tussen hersengebieden die betrokken zijn bij aandacht, alertheid en slaapregulatie weerspiegelt de complexe relatie tussen adhd en slaap. Een slaapprobleem kan zowel oorzaak, gevolg of intrinsiek kenmerk van adhd zijn. 

OVEREENKOMSTEN TUSSEN ADHD EN SLAAPSTOORNISSEN

Er zijn veel overeenkomsten tussen de symptomen van adhd en die van slaapstoornissen: problematisch gedrag, leerstoornissen, concentratieproblemen en emotie ontregeling, en vaak versterken de symptomen van adhd het slaapprobleem, of omgekeerd. Symptomen van adhd, een vertraagd slaap-waak ritme en slaapstoornissen zijn dus met elkaar verweven. Ze lijken een genetische en etiologische achtergrond te delen en kunnen profiteren van een gemeenschappelijke behandeling

HOE VERHELP JE SLAAPPROBLEMEN?

Slaapproblemen door een chaotische levensstijl, zoals kenmerkend voor adhd, kunnen worden verminderd door de medische en psychologische behandeling van adhd zelf. De voorkeursbehandeling voor slapeloosheid is een cognitieve gedragsbehandeling (CGTi). Dit richt zich onder andere op een goede slaaphygiëne, een goede bed-slaap associatie en ontspanningstraining. Chronotherapie, bijvoorbeeld door toediening van melatonine, heeft zeker op de langere termijn een positief effect op kinderen met adhd, en dat geldt ook voor neurofeedback.

ADHD-SOM

Verbeterde slaapkwaliteit heeft een gunstige uitwerking op adhd en het verdient dan ook aanbeveling om hier aandacht aan te besteden bij de behandeling. Daarnaast is adhd een te algemene term: omdat adhd zo vaak samengaat met slaapproblemen stellen de auteurs voor om een aparte DSM-5 classificatie voor deze categorie te maken: ADHD-SOM (van somnus, of slaap), waardoor specialisten een veel gerichtere en persoonlijke behandeling kunnen voorstellen.

Door: Nationale Zorggids