Schoolmateriaal 113 zelfmoordpreventie

In 2019 belden drie keer zoveel mensen met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie als in 2016, namelijk 93.000. Volgens de Stichting komt deze stijging doordat de hulplijn bekender is geworden. 113 Zelfmoordpreventie heeft nu ook nieuw materiaal online gezet voor onder andere scholen. Dit melden NOS en VOS/ABB. 

Ongeveer driekwart van de mensen weet wat 113 is. Dat de Stichting Zelfmoordpreventie in 2019 drie keer zoveel gesprekken voerde als in 2016, ligt mogelijk aan gebrek aan goede zorg voor mensen met gedachten over zelfdoding. Zo kan er bij jongeren met complexe problemen moeilijk passende zorg worden gevonden. Zij kunnen dan in een vicieuze cirkel terechtkomen bij zorginstanties. Bij jongeren die niet in beeld zijn bij zorginstanties, wordt het probleem vaak niet herkend.

Speciale pagina over zelfmoordpreventie voor scholen

113 Zelfmoordpreventie heeft nu op hun website een specifieke pagina voor het onderwijs gemaakt. Daarop staat onder andere informatie over risicogroepen (zoals lhbti-jongeren) en voorbeelden uit het onderwijs.

Door middel van een matrix kan snel een inschatting worden gemaakt van wat de school al doet op het gebied van suïcidepreventie en waar verbetermogelijkheden zijn. Er staat ook een stappenplan online, waarmee kan worden bepaald welke acties passen bij de eigen organisatie.

Door: Nationale Zorggids