'Meer aandacht nodig voor suïcidaliteit onder nieuwe moeders'

Het aantal nieuwe moeders dat sterft door bloedingen of hartproblemen loopt al jaren terug, maar helaas geldt dit niet voor het aantal moeders dat suïcide pleegt. Dit aantal blijft al jaren gelijk. Inmiddels is suïcide zelfs de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en 113 Zelfmoordpreventie. De onderzoekers keken hierbij naar moedersterfte tot een jaar na de bevalling. Dit meldt Ouders van Nu.

Volgens onderzoeker Kinke Lommerse gaat het weliswaar om kleine aantallen, maar wel aantallen met een grote impact. Daarom pleit ze ook voor meer aandacht voor mentale gezondheid en suïcidaliteit tijdens de zwangerschap en de periode vlak erna. De psychiater ziet dat professionals in de geboortezorg hier alert op zijn en dat er steeds meer specialistische hulp beschikbaar is voor moeders die depressief zijn.

Meer en betere aandacht nodig voor suïcidaliteit onder moeders

Desondanks kan en moet het beter. “Alleen als zorgpersoneel nog beter samenwerkt en er meer kennis is over suïcidale gedachten, kunnen we een bijdrage leveren om te voorkomen dat jonge moeders die geen uitweg meer zien uit het leven stappen.”

'Denk je wel eens aan de dood?'

Een belangrijke vraag om een nieuwe moeders te stellen? Dat is volgens gespecialiseerd gz-psycholoog Merith Cohen de Lara ‘Denk je wel eens aan de dood?’. Deze vraag kan volgens haar het verschil maken. Dit geeft vrouwen met suïcidale gedachten een plek om erover te praten en te ontdekken dat het niet gek is om met deze gedachten te kampen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky