Aantal mensen dat suïcide pleegt blijft constant, wel iets toegenomen onder 20'ers

Met gemiddeld ruim vijf zelfdodingen per dag, hebben in 2023 1.862 mensen zichzelf van het leven beroofd. Het zelfdodingscijfers is het hoogst onder veertigplussers en bij twintigers en dertigers iets toegenomen. Volgens CBS is het aantal zelfdodingen de laatste jaren constant, aldus het statistiekenbureau. 

Aanzienlijk meer ouderen dan jongeren plegen suïcide, blijkt uit de laatste cijfers. Van de jaren 70 tot en met de jaren 90 gold ook: hoe ouder, hoe hoger het aantal zelfdodingen. 80-plussers waren jarenlang de mensen die het vaakst een einde aan hun leven maakten. Sinds begin deze eeuw is het zelfdodingscijfer echter het hoogst onder de 40- tot 60-jarigen. Ook zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen minder groot.

Verschil tussen man en vrouw

Het zelfdodingscijfer in 2023 was bij mannen meer dan twee keer zo hoog als bij vrouwen. Dit verschil is er volgens CBS al langer, maar groter geworden doordat het aantal vrouwen dat suïcide pleegt sterker is gedaald dan het aantal mannen. Vooral mannelijke 80-plussers overleden vaker door zelfdoding dan vrouwen van 80-plus.

Zelfdodingscijfer jongeren

Bij jongeren is het zelfdodingscijfer lager, maar wel een relatief veel voorkomende doodsoorzaak. Dit heeft ermee te maken dat op deze leeftijden minder mensen overlijden door bijvoorbeeld aandoeningen. 31 procent van de twintigers die van 2020 tot en met 2023 overleed, stierf door zelfdoding. Begin deze eeuw stond dat percentage op 17 procent en in de jaren 70 pleegde slechts 9 procent van de overleden twintigers suïcide.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky